Ouderraad

De school neemt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind over en daar zult u dus bij betrokken willen zijn. De OR helpt niet alleen bij het koffiezetten op ouderavonden, maar denkt en praat mee over alle zaken, die direct met uw kind op school te maken hebben.

  • Door regelmatig te vergaderen houdt zij zich op de hoogte van datgene wat er op school gebeurt. Ze zijn de achterban van de Medezeggenschapsraad.
  • Overlegt met school over de invulling van diverse gebeurtenissen, zoals festiviteiten, kerstviering, sinterklaasfeest etc.
  • Geeft praktische hulp bij de uitvoering van activiteiten op school.
  • Zorgt voor attenties bij sinterklaas en/of Kerst en Pasen.
  • Is aanspreekbaar voor andere ouders, wanneer deze vragen of opmerkingen over school hebben.
  • Bevorderen van contact tussen school en ouders en tussen ouders onderling

Via de nieuwsbrief/website zult u regelmatig van de activiteiten van de ouderraad op de hoogte worden gehouden. Jaarlijks krijgt u een overzicht en een begroting omtrent de financiële middelen, samen met een nota voor uw vrijwillige bijdrage.

Uw bijdrage is onmisbaar en komt ook ten goede aan uw kind.

De ouderraad

De Ouderraad bestaat uit minimaal 6 leden. Voor informatie kunt u terecht bij de school, die u kan doorverwijzen naar één van de leden van de Ouderraad.

Bijdrage

De vrijwilligerbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 is € 30,-.

Heeft u het al over gemaakt?

Rekening Rabobank: NL 67 RABO 03460.22.681 t.n.v. Stichting de Korre

Stichting ‘De Korre’

De Beatrixschool
Jannewekken 19b
4301 HH Zierikzee