Algemene informatie

De Beatrixschool is een school, waar de ouderparticipatie een belangrijke rol speelt. We zijn een dienstverlenende instelling, waar de wensen van de ouders voorop staan. De school is van mening, dat ouders/leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolopvoeding van het kind. De school verwacht dus van ouders, dat zij positief kritisch alle zaken volgen op school en dat de ouders zich ook actief opstellen naar school toe. Op deze manier is er een eerlijke, open communicatie tussen school en ouders. Als ouders akkoord gaan met de plaatsing van hun kind op de Beatrixschool betekent het dat de ouders ook akkoord gaan met alle regelingen die in de schoolgids vermeld staan.

De belangrijkste afspraken zijn:

  •  De ouders/verzorgers zijn aanwezig bij de rapport- en handelingsplanbesprekingen.  
  •  De ouders/verzorgers gaan akkoord met de deelname aan schoolkamp/schoolreis van  hun kind. Alleen om medische redenen is ontheffing mogelijk.
  •  De ouders/verzorgers houden zich aan de verlofregeling, die in deze schoolgids  vermeld staat. 
  •  De ouders/verzorgers zijn aanwezig bij de ouderavonden.