Medezeggenschapsraad

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding

Lander Verbrugge

 

HP Eijgenhuijsen

Personeelsgeleding

Ingrid Koning

 

Annemarie de Jonge (secretaris)

Vergaderingen:

19.30 - 21.30 uu

Vergaderingen schooljaar 2015-2016:

Donderdag  1  oktober  2015

Maandag  16 november  2015

Woensdag  6  januari  2016

Dinsdag  1  maart  2016

Donderdag 12  mei  2016

Maandag  20  juni  2016

Woensdag  13  juli  2016  (reserve)